Zakonom o komunalnim delatnostima predviđena je naknada za koja bi najkasnije do 1. januara 2014. godine zamenila postojeću naknadu za

Ukoliko  se do kraja ove godine ne usvoji Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, s obzirom da Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o planiranju i gradnji predviđaju ukidanje naknade za korišćenje građevinskgo zemljišta, pa bi opštine mogle da ostanu bez značajnog dela svojih izvornih prihoda namenjenih za finansiranje opšte komunalne potrošnje. Tu se misli, pre svega, na čišćenje ulica, održavanje javnog zelenila, održavanje lokalnih saobraćajnica, zoohigijenu… Ovo je konstaovano na sednici Poslovnog Udruženja javnih preduzeća za stambene usluge i građevinsko zemljište – Grupacije za održavanje stanova i uređenje gradskog građevinskog zemljišta Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije (PKS).
Kako je istaknuto, Zakonom o komunalnim delatnostima predviđena je naknada za komunalne usluge koja bi najkasnije do 1. januara 2014. godine zamenila postojeću naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, ali se postavlja pitanje da li se sva podzakonska akta mogu doneti do kraja godine.
Usvajanjem Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji, o kome se trenutno vodi javna rasprava, problem bi donekle mogao da bude rešen. Jer, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaćala bi se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, bez propisanog krajnjeg roka, odnosno sve dok se navedena naknada ne integriše u porez i imovinu.
Na sednici je zaključeno da se sve primedbe i sugestije na Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji dostave Udruženju za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, koje bi se uputile Ministarstvu građevinarstva i urbanizma Vlade Srbije. Dogovoreno je i da se do kraja godine održi još jedna sednica Grupacije za održavanje stanova i uređenje građevinskog zemljišta Udruženja za komunalne delatnosti PKS.