Ministar gradjevine: Ukidamo konverziju, uvodimo ekstraporez

Novim zakonom o izgradnji i planiranju biće ukinuta konverzija a predlog, koji bi mogao da bude usvojen, je da se naknada ne plaća ukoliko je zemljište iz procesa privatizacije koristi za istu delatnost.

Ministar gradjevine Velimir Ilić kaže da će se u drugim slučajevima konverzija naplaćivati kroz ekstraporez na dobitak.

“Ako ste kupili zemljoradničku zadrugu da gajite šećernu repu, što je nastavak delatnosti, tu možete da proširujete proizvodnju, dograđujete objekte i u tom slučaju se ne plaća konverzija. Ako želite da promenite namenu, zemljište pretvorite u industrijsku zonu ili stambenu, na osnovu čega će se ostvariti zarada, onda će vlasnik morati da plati maksimalnu poresku stopu na ekstrazaradu i tako praktično isplati konverziju” – kaže ministar Ilić.

Ono što će se izbeći novim zakonom je da jedan ćovek, sudski veštak, procenjuje visinu konverzije.

“Da ne bude ono: izađe Pera, sudski veštak, napravi izveštaj i procenu, a vi i pored toga što je nerealna ne možete da ga pobijete. Onda s Perom propričate, zamolite ga da spusti malo, častite ga i završite posao. To nećemo dozvoliti” – kaže Velimir Ilić.