Savet za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore, utvrdio je predlog plana privatizacije za ovu godinu.

Predviđena tenderska prodaja 13 kompanija u državnom vlasništvu, kao i valorizacija više lokacija kroz primenu modela .

Plan obuhvata: Jadransko brodogradilište, Novi duvanski kombinat, Montekargo, Montenegroerlajnz, Budvanska rivijera, Ulcinjska rivijera i Institut crne metalurgije, Plužine, fabrika Poliex – Berane, Institut Simo Milošević u Igalu, Marina – Bar, Montenegro Defence Industry – Podgorica i hotel Park u Bijeloj.

Objavljena je i lista privrednih društava, čija se valorizacija planira kroz primenu modela privatno-javnog partnerstva.

Projekti koji će biti realizovani ovim modelom su: ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula, lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, vojno-turistički kompleks Bigovo, turistički kompleks Vranjina, Velika plaža, Ada Bojana, kao i kamp Neptun u Ulcinju, Marine Kotor, uvala Utjeha, vojno-turistički kompleks Valdanos, vojno-turistički kompleks Ostrvo cveća i zemljište Prevlaka, kasarna Gornji klinci – Herceg Novi, Lalovina – Herceg Novi, motel Šas, lokalitet Donja Arza – Herceg Novi, Pošta Crne Gore, skijaliste Savin kuk i zemljišta nekadašnje kasarne na Žabljaku.

Ovaj predlog plana privatizacije za 2014. godinu savet za privatizaciju i kapitalne projekte, uputio je Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje.