je precenjeno u mnogim zemljama

Međunarodni monetarni fond, u Vašingtonu, je izjavio da je globalni indeks porastao je u drugom kvartalu 2013. I time dostigao najviši nivo još od 2008.

Tržište nekretnina sveta se oporavlja, međutim, u mnogim zemljama cene nekretnina su precenjene, upozorava MMF. Veći rast cena nekretnina je zabeležen u Hong Kongu, gde su cene porasle 14,6 odsto u odnosu na drugi kvartal 2012. Zatim slede Ukrajina sa 11,7 odsto i Filipini sa 10 odsto povećanja cena nekretnina.

Najslabije tržište nekretnina bilo je u Mađarskoj, Holandiji i Grčkoj, gde su cene pale 11 odsto u odnosu na drugo tromesečje 2012. Slede ih Španija, Hrvatska, Kipar, Italija i Slovenija.

MMF obuhvata razvoj 51 zemlje, i globalnim indeksom cena kuća, ukupne cene nekretnina su porasle u tridesetjednoj zemlji, u poređenju sa povećanjem cena u 9 zemalja 2009. godine, kada je kriza nekretnina bila u punom zamahu.

Jedan od autora izveštaja i savetnik u istraživačkom odeljenju MMF-a izjavio je da Globalni rast cena nekretnina nije podržan snažnijim ekonomskim rastom ili drugim makroekonomskim podacima koje opravdavaju rast cena. Mnoga su tržišta precenjena, pre svega u Kanadi, Novom Zelandu, Norveškoj, Belgiji, Australiji, Finskoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj i Španiji, dodao je na Autor.

Dok su u Japanu, Grčkoj, Nemačkoj, Portugalu i Sloveniji tržišta nekretnina potcenjena.