Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata prema Zakonu o legalizaciji ističe 29. januara

Za podnošenje zahteva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ostalo je još malo vremena.