Najatraktivnije tržište nekrentina u Srbiji je Beograd, posle njega tu su i Obrenovac, Novi Sad pa Kragujevac

U ostalim gradovima Srbije cene nekretnina su znatno manje u odnosu na ove gradove.