Ministar financija danas na Vladi predstavlja prijedlog da se ukine državni poticaj na stambenu štednju

Ministar financija Slavko Linić je pristao na kompromis jer u prijedlogu stoji da se poticaj na stambenu štednju ukida samo u 2014. godini.