prodaja nekretnina

BiH: Agencija za privatizaciju Sarajevo prodaje dvije nekretnine

Agencija za privatizaciju Sarajevo uputila je javni poziv za prodaju nekretnina u Hrvatskoj

Agencija za privatizaciju Sarajevo, obnovila je javni poziv za prodaju nekretnina sarajevskih kompanija Unioninvest i GP Put u Hrvatskoj.

Hrvatska: Prodaja nekretnina u vlasništvu države

Prodaja nekretnina u vlasništvu države bez javnog nadmetanja

Država će bez javnog nadmetanja prodavati svoje stanove i poslovne prostore građanima kojima ih je dala u najam ili zakup.