Savet za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore, utvrdio je predlog plana privatizacije za ovu godinu.

Predviđena tenderska prodaja 13 kompanija u državnom vlasništvu, kao i valorizacija više lokacija kroz primenu modela privatno-javnog partnerstva.