nepokretnosti

Advokati nisu agenti za nekretnine

Advokati nisu agenti za nekretnine i ne mogu baviti poslovima posredovanja u prometu roba i usluga

Da podsetimo na inicijativu Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti donet je zakon koji reguliše oblast poslovanja u nekretninama i pokrenute su aktivnost za uređenje ove oblasti.

Dokumenta iz katastra nepokretnosti za jedan dan

Dokumenta iz katastra nepokretnosti uskoro za jedan dan

U Republičkom geodetskom zavodu kažu da ako postoji kompletna dokumentacija, zahtevi upućeni prema katastru se rešavaju za jedan dan.