Izdavanje grđevinskih dozvola u Srbiji

Pošto nije napravljen bilo kakav pomak u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, Srbija će se nači među poslednjih deset zemalja na “Duing biznis” (Doing bussines)