Zakonom o komunalnim delatnostima predviđena je naknada za komunalne usluge koja bi najkasnije do 1. januara 2014. godine zamenila postojeću naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta