Na komunalije građani daju trecinu svega što zarade

Kada stigne plata mnogi od nas prvo platimo račune, a za život šta ostane.