Dokumenta iz katastra nepokretnosti uskoro za jedan dan

U Republičkom geodetskom zavodu kažu da ako postoji kompletna dokumentacija, zahtevi upućeni prema katastru se rešavaju za jedan dan.