crna gora

U Crnoj Gori utvrđen plan privatizacije za 2014

Savet za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore, utvrdio je predlog plana privatizacije za ovu godinu.

Predviđena tenderska prodaja 13 kompanija u državnom vlasništvu, kao i valorizacija više lokacija kroz primenu modela privatno-javnog partnerstva.

Crna Gora: Novi grad od milijardu evra

Crna Gora – Novi grad – novi projekat

Na crnogorskom poluostrvu Luštica u opštini Tivat poćinje izgradnja novog grada od milijardu evra