Agencija za privatizaciju Sarajevo uputila je javni poziv za prodaju nekretnina u Hrvatskoj

Agencija za privatizaciju Sarajevo, obnovila je javni poziv za prodaju nekretnina sarajevskih kompanija Unioninvest i GP Put u Hrvatskoj.