U trećem kvartalu 2013. zabeležen je blagi porast zakupa poslovnog prostora

Najviše se traže . Beogradski istraživački forum prikazao je pokazatelje za treći kvartal 2013. godine – ukupan zakup poslovnog prostora, cene zakupa i stope prinosa poslovnog prostora A klase – kao uspešan rezultat zajedničkog rada istraživača sa ciljem da se ponudi dosledan, tačan i transparentan pregled tržišta.

Potražnja poslovnog prostora

Bruto aktivnost iznosila je 10.460 m2, od kojih se 57% odnosi na nove transakcije, 31% na obnove postojećih ugovora o zakupu i 12% na proširenje postojećeg prostora. U trećem kvartalu zabeleženo je 20 transakcija, sa prosečnom zakupljenom kvadraturom od 523 m2.

Analizom potražnje po sektorima,  i u ovom kvartalu dominirale su IT kompanije sa 35% učešća, zatim bankarski i finansijski sektor sa 20%. A oko 80% transakcija je realizovano u Novom Beogradu.

Ukupan broj kvadrata poslovnog prostora u prva tri kvartala ove godine je gotovo jednak rezultatima ostvarenim tokom istog perioda 2012. godine. Medutim, ukoliko iskljucimo kvadrate koje vlasnici koriste za sopstvene potrebe, iznos izdatog prostora je čak za 50% veci u poredenju sa rezultatima ostvarenim u istom periodu prethodne godine, što govori o većoj tražnji i opštem pozitivnijem trendu na tržištu poslovnog prostora.

Ako govorimo o cenama poslovnog prostora na najboljim lokacijama u trećem kvartalu nisu zabeležile promene u odnosu na prvu polovinu godine i variraju između 14 i 16,5 EUR po m2 mesečno dok su procenjene stope prinosa iznosile izmedu 9 i 9,5%.