pozvala snabdevače da dostave predloge za

Od 1. decembra ove godine cene prirodnog gasa u Srbiji biće niže jer je Agencija za energetiku pozvala snabdevače da joj dostave nove cene na saglasnost.

Kako najavljuju u Agenciji za energetiku cene prorodnog gasa biće niže za oko 3,2 odsto za domaćinstva, a za sve kupce  za oko 3,4 odsto. Do promene cena mora doći zbog promene nabavne, uvozne cene i pada kursa dolara, saopštila je Agencija za energetiku.  Posle analize predlga za nove cene prirodnog gasa Agencija za energetiku će dati saglasnost za nove cene. Ova promena cena ne uključuje promenu cene pristupa sistemima za transport i distribuciju gasa (mrežarine) koje su utvrđene 2011. godine.

Srbijagas je obavestio 33 javna snabdevača prirodnim gasom da će nova veleprodajna cena prirodnog gasa, na osnovu koje ovi snabdevači formiraju cene za javno snabdevanje, biti 37,69 dinara po metru kubnom, što je za 3,6 odsto niže od sadašnje cene. U skladu sa zakonom o energetici
Vlada Srbije je u postupku javnog tendera, izabrala Srbijagas za snabdevača javnih snabdevača. Uslov tendera je metodologija promene veleprodajne cene, koja nije više regulisana, i određuje se na osnovu ponude i tražnje na tržištu, u proceduri predviđenoj zakonom.

Javni snabdevači imaju mogućnost izbora ponde Srbijagasa ili drugog snabdevača ukoliko je povoljniji.Kupci priključeni na transportni sistem nemaju pravo na javno snabdevanje od januara 2013. godine, a od januara 2015. godine neće ga imati ni kupci priključeni na distributivne sisteme, navedeno je u saopštenju.