Za ne postoje zakonske prepreke ni odluke koje ograničavaju poslovanje

Narodna banka Srbije (NBS) izdala je saopštenje da ne postoje zakonske prepreke ni odluke koje ograničavaju poslovanje kompanije PayPal u Srbiji.
Da podsetimo PayPal je kompanija za plaćanje preko interneta, a u Srbiji je pocela da posluje u aprilu ove godine i dobila veliku pažnju kupaca sa naših prostora.

Kako je objasnila , ovlaščenje za plačanje i naplatu prekoPayPal servisa, sadržano je u članu 32. Zakona o deviznom poslovanju, kojim je propisano da rezidenti (domaća pravna lica, preduzetnici i građani sa boravištem u Srbiji) mogu obavljati platni promet sa inostranstvom i preko strane institucije elektronskog novca radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga.
Što znači da rezidenti mogu obavljati naplatu iz inostranstva i plaćanje prema inostranstvu u devizama po osnovu prodaje-kupovine roba i usluga sa nerezidentima preko PayPal servisa.

U saopštenju stoji i da kada je u pitanju plaćanje i naplata po osnovu kupoprodaje roba i usluga između rezidenata u Srbiji, dakle između domaćih pravnih lica, preduzetnika i građana, to ne spada u platni promet sa inostranstvom i plaćanja se obavljaju u dinarima, pošto je Ustavom utvrđeno da je dinar zakonsko sredstvo plaćanja u Srbiji.

“Informacija da je inostrana kompanija PeyPal uputila zahtev NBS da se preko njenog servisa u Srbiji vrše plaćanja po osnovu kupovine i prodaje roba i usluga između domaćih fizičkih i pravnih lica u devizama nije tačna, jer bi to predstavljalo očekivanje da će se, mimo Ustava i zakona, Srbija odreći svoje nacionalne valute i ozvaničiti uvodenje dvovalutnog sistema na svojoj teritoriji”, piše u saopštenju NBS.

Narodna banka Srbije je istakla da će i ubuduće nastojati da smanji sadašnji stepen evroizacije i ojača ulogu dinara u sistemu, kao zakonskog sredstva plaćanja u Srbiji. Da li će kompanija PayPal izaći ususret i građanima Srbije i u svoju listu valuta uvrstiti u dinar kao što je to učinila i sa valutama drugih zemalja ostaje da vidimo u budućnosti.
“Takva odluka zavisi iskljucivo od PayPal, njegove procene poslovnih interesa i namere da proširi broj klijenata u Srbiji”, zaključeno je u saopštenju NBS.