stanova nemoguća bez potvrde iz katastra!

U poslednjih desetak dana u sudovima ne overavaju ugovore o kupoprodaji stanova ukoliko nisu uknjiženi u . Za ovu operaciju u sudu Vam traže posebnu potvrdu da nekretnina ne podleže Zakonu o posebnim uslovima za upis nelegalnih objekata u vlasničku evidenciju i pismenu saglasnost predsednika suda, gde se kupoprodaja zaključuje.

Potvrde iz katastra se teško dobijaju, jer kako kazu u raznim državnim institucijama ovo je Srbija sve se čeka i po 6 meseci, a samim tim je onemogućen normalan rad agencija za . koje su legalno zidane a nisu upisane u katastar samo u Beogradu ima na hiljade i uglavnom su iz otkupa. Ovom merom država je samo na gubitku jer smanjuje prihod od poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na kapitalnu dobit.

Naime, čitav problem nastao je zbog zakona o katastarskoj legalizaciji. Jer, vlasnik nelegalnog zdanja može da se upiše u katastar, ali ako želi da proda nekretninu mora da završi postupak legalizacije i plati sve takse. U sudu, bez završene legalizacije ne može da se overi kupoprodajni ugovor. Sud ne zna da li je neuknjižena nekretnina legalno ili nelegalno sazidana. Zato se i traži potvrda iz katastra da neuknjižena nekretnina, koja je predmet kupoprodaje, nije predmet zakona o katastarskoj legalizaciji.

Za overu kupoprodajnog ugovora potreban je vlasnički list kada je stan uknjižen. Za one nekretnine koje nisu uknjižene, do sada je bila potrebna samo original dokumentacija na uvid, kojom se dokazuje vlasništvo na stanu. Takođe, za neuknjižene nekretnine u ugovoru je morao da bude naznačen broj katastarske parcele. Da bi se sprečile zloupotrebe, zbog duplih prodaja nekretnina, svi sudovi su umreženi, tako da ne može, što je ranije bio slučaj, sa jednim kupcem da se overi ugovor u jednom, a sa drugim u drugom sudu i tako više puta proda ista nekretnina.