Poverioci preferiraju hipoteku na , ali i tu ima razlike u zavisnosti od vrste nekretnine i lokacije

Najbolje se prodaju stanovi u centrima velikih gradova i zemljište u Vojvodini. U Srbiji je trenutno na nekretnine veoma popularna. Mada se pod zalogu stavlja sve što zakon dozvoljava, a banka prihvata: od automobila, umetničkih slika, do krava, ovaca, ali i vrednih ugovora o prodaji fudbalera. Srpski privrednici i građani založili su više od 30 milijardi eura vrednosti nekretnina i raznih prava kao garanciju da će na vreme vratiti dugove.

“Klasični hipotekarni kod nas ne postoje, odnosno građanin ne može doći u banku i na osnovu posedovanja vredne nekretnine i stavljanja hipoteke na nju dobiti zajam. Krediti tog tipa nisu kod nas dozvoljeni po regulativi Narodne banke Srbije. Što se tiče privrede, bankari su jednoglasni da im hipoteke na stanove, zemljište, baš kao i zaloge na vredne pokretne stvari, nisu garancija. Prednost ipak ima kreditna sposobnost klijenta. Ovog trenutka banke u svom kreditnom portfoliju imaju više nekretnina nego što bi htele. Mnoge od njih sačekaće da nađu pravog kupca tek kada prođe kriza”  kaže Mališa Đuki iz  Beogradske bankarske akademije.