Od ponedjeljka niža tarifa električne energije od 13 do 16 i od 22 do 7 sati

Elektroprivreda BiH obavijestila je kupce električne energije koje snabdijeva da prelaskom na zimsko računanje vremena, dolazi i do promjene u primjeni viših i nižih dnevnih tarifa. Stoga će za domaćinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, električna energija utrošena radnim danima i subotom od 13 do 16 i od 22 do 7 sati biti obračunavana po nižoj tarifi. Dok će nedjeljom potrošnja niže tarife električne energije biti primjenjivana cijeli dan.

Za kupce  koji električnu energiju preuzimaju na 110 kV naponu i više, kupci koji električnu energiju preuzimaju na 35 i 10 (20) kV naponu, te ostala potrošnja na 0,4 kV naponu i javna rasvjeta na 0,4 kV naponu, električna energija utrošena radnim danima od 22 do 07 sati, biće obračunavana po nižoj tarifi. Za njih će potrošnja električne energije po nižoj tarifi biti obračunavana i subotom i nedeljom.

za domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila, iznosi 12,82 feninga/kWh. Za dvotarifna brojila cijena više tarife iznosi 16,02 feninga/kWh, a cijena niže tarife 8,01 feninga/kWh.