Sjedinjene Države diktiraju novi građevinski trend – velike porodične kuće – ili kako kažu “kuća u kući”

u Sjedinjenim Državama kažu da kupci stambenog prostora sve češće naručuju kuće u kojima mogu da žive zajedno pripadnici više generacija – od ostarelih roditelja čak do njihovih praunuka. Anketa jedne građevinske firme pokazala je da sve više vlasnika kuća očekuje da će živeti u proširenim porodicama. Anketa je isto tako pokazala da mnoge od tih porodica planiraju ili proširivanje kuće ili kupovinu veće. Kažu da očekuju da će se deca vratiti kući kada završe školovanje, jer ekonomska situacija nije baš najbolja.

Profesor arhitekture i gerontologije, Viktor Regner, se slaže da je ekonomija jedan od važnijih razloga.” Od 2008. se mnogo toga dogodilo. Vrednost kuća je pala, pa mislim da se danas češće razmišlja o tome kako bi klasične kuće mogle da se podele na samostalne stambene jedinice”, kaže Regner.

Popis stanovništvau Sjedinjenim Državama je pokazao da više porodica živi sa tri i više generacija u jednoj kući. To je slučaj najviše kod Latinoamerikanaca, Afroamerikanaca i Azijata. Profesor Regner ističe da su razlozi za to ekonomskog karaktera a ne promene u kulturi.

“U mnogim zemljama trećeg sveta porodice žive tako jer im prihodi ne dozvoljavaju da kupuju dodatni prostor pa zato svi žive zajedno”, kaže Regner – “primeri za to su Kina i Indija, i demografi u tim zemljama očekuju da će sa porastom standarda i ti ljudi početi da žive odvojeno. A i gradnja većih kuća će možda steći popularnost jer dodatni prostor može i drugačije da se iskoristi, a da istovremeno podigne vrednost kuće.”

Sve u svemu građevinske firme u imaju dosta posla.