Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata prema Zakonu o legalizaciji ističe 29. januara

Za podnošenje zahteva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ostalo je još malo vremena.

Građani koji ne žele da čekaju u redovima ispred šaltera, mogu da unajme agenciju ili biro da obave taj posao za njih. Građevinski stručnjak Goran Rodić upozorava da bi trebalo očekivati velike razlike u cenama agencijskih usluga i savetuje da se informišete pre slkapanja dogovora.

“Pre nego što se angažuje neka projektantska kuća, trebalo bi proveriti koliko gde šta košta. Što se tiče usluga agencija i biroa, tu treba računati na iznose kao kod advokata, od 300 do 400 evra”, kaže Rodić.

Novi zakon koji je stupio na snagu  1. novembra 2013. godine omogućio je legalizaciju svima. Svi koji do 29. januara podnesu ne treba da strahuju da će im kuća ili zgrada biti srušeni dok se ne okonča pravosnažni postupak kojim se odobrava ili odbija legalizacija.

Odziv građana za podnošenje zahteva za legalizaciju tokom poslednja tri meseca bio je jako mali.

Pomoćnica ministra građevine Aleksandra Damnjanović kaže “U Beogradu gde je divlja gradnja bila najmasovnija, podneto je svega 5.000 zahteva. To je mali broj za prestonicu u kojoj na osnovu ranijih zahteva za legalizaciju ima najmanje 180.000 nelegalno izgrađenih objekata”.