Kraj jeseni – period intezivnih radova u vrtu i bašti

Novembar je vreme kad priroda lagano ulazi u zimski san, a baštovanima nastupa period intenzivnih radova u vrtu i bašti. Ovo je period kada treba posaditi sve  listopadnog drveća, žbunja i žive ograde. Sada se obavlja i sadnja četinara. Zemljište je vlažno, što pogoduje novoposađenim sadnicama, a temperature se, po pravilu, ne spuštaju ispod nule. Većina listopadnih biljaka već je odbacila lišće i spremna je za zimu.

Za sadnju žive ograde, žbunova rupe ili kanali treba da budu u proseku dva puta veći od korena biljke. Zemlju oko sadnice treba dobro sabiti, a potom ponovo obilno zaliti. Ako dođe do sleganja zemlje i pomeranja biljaka, to treba korigovati odmah.

Saveti za održavanje sadnice u novembru

  • Travnjak redovno čistite od lišća
  • Žive ograde u ovom mesecu često predstavljaju skrovište za ptice i insekte; nemojte ih uznemiravati, jer će vam oni biti od koristi u borbi protiv štetočina
  • Žbunje i drveće u ovom periodu ne zahtevaju nikakav poseban tretman – uživajte u jesenjem aspektu njihovih krošnji i oblika
  • Perene se dobro drže i sada. Tek prvi mrazevi na njima će izazvati vidljive promene. Kod nekih su to promene na bolje, jer mraz intenzivira boju njihovih listova