Promene u poslovanju agencija za promet nepokretnosti

Agencije neće moći da oglase nepokretnost bez prethodno zaključenog ugovora sa vlasnikom, propisuje Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je inicirala i u izradi učestvovala Privredna komora Srbije.

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je stupio na snagu 8. novembra,  prvi je zakon  kojim se ova oblast uređuje u Srbiji. Njegovo donošenje inicirala je Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti, jedna od 11 grupacija Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, sa željom da se oblast uredi i suzbije nelojalna konkurencija raširenog sivog tržišta.

Gordana Hašimbegović, sekretar udruženja za trgovinu PKS, ističe dobru saradnju Privredne komore Srbije i Ministarstva za unutrašnju i spoljnu trgovinu u procesu izrade i donošenja Zakona, kojim se “uvode standardi, saglasni direktivama EU, podiže nivo usluga i konkurentnost”.
Panel diskusija, u kojoj je učestvovalo približno 200 agenata i vlasnika agencija, kao i predstavnici Ministarstva Željko Rakić, načelnik, i Željko Stojanović, savetnik ministra, organizovana je da bi se otklonile nejasnoće u primeni Zakona. Prema rečima Damira Borića, predsednika Gruapcije, Zakon je stvorio okvir, a samo-regualtiva i rešavanje nedoumica doprinosi njegovom boljem sprovođenju.
Najznačajnija novina u poslovanju po novom Zakonu je ugovor o posredovanju, koji mora da bude zaključen između agencije i nalogodavca. Nalogodavcem se smatra vlasnik-prodavac nepokretnosti. Bez ugovora, agencija ne sme da oglasi nepokretnost na prodaju. “Ugovor o posredovanju uvodi red u odnose sa nalogodvcem i sa oglašivačem”, rekao je Nenad Đorđević, zamenik predsednika Grupacije.
Član predsedništva Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Aleksandra Kon pojasnila je da se Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa obaveza agencije da javno istakne opšte uslove poslovanja. Propisano je da će nadležno ministarstvo voditi registar posrednika, koji će biti javan, a propisani su i uslovi za obavljanje ovog posla. Takođe, vlasnik agencije ili zaposleni koji kod njega radi moraće ubuduće  da imaju položen stručni ispit, posrednik će morati da ima važeći ugovor o osiguranju i odgovarajući poslovni prostor.
Za polaganje stručnog ispita ostavljen je rok od 18 meseci. Uslovi polaganja biće regulisani podzakonskim aktom koji mora da se donese u roku od šest meseci, a od njegovog usvajanja tokom  godinu dana obaviće se testiranje. “Svi ostali članovi Zakona počeli su da se primenjuju danom stupanja na snagu – 8. novembra”, istakla je Kon.
“Mnoge agencije do sada su proviziju za prodaju stana naplaćivale od kupca a ne od prodavaca, koji je zapravo njihov nalogodavac”, rekla je Kon i pojasnila da klijent agencije nije kupac već prodavac stana, da s njim agencija sklapa ugovor o posredovanju i od njega naplaćuje proviziju. Zakon ne propisuje koliki će biti procenat provizije, već je to ostavljeno poslovnoj politici agencije. “Novi zakon uvodi red u poslovanje agencija, u njihov odnos sa klijentima i državom”,rekla je Aleksandra Kon.
Za kršenje zabrane oglašavanja bez prethodno propisanog ugovora Zakon predviđa kazne koje se kreću od  100.000 do 500.000 dinara za pravno lice, 50 000 do 500 000 za preduzetnika. Na ovu kaznu može se dodati i kazna za odgovorno lice u preduzeću u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kao i zaštitna mera zabrane vršenja posredovanja u trajanju od jedne do dve godine.
Uprkos strožim uslovima poslovanja, učesnici panela su izrazili zadovoljstvo što novim Zakonom “dobijaju profesiju”. Već ovim panelom, kao i najavljenim forumom, Privredna komora Srbije započela je aktivnosti na edukaciji i pripremi članica Gruapcije za polaganje stručnog ispita.