Vlasnici nelegalno izgrađenih objekata imaju mogućnost da do februara naredne godine, pokrenu .

U skladu sa novim zakonom, postupak za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, građani mogu podneti do februara sledeće godine. Nakon toga upis ovih nepokretnosti više neće biti moguć, a objekti bez dozvole biće srušeni.

Dokumentacija za postupak legalizacije:

  • Geodetski snimak
  • Projekat izvedenog objekta u tri primerka,
  • Dokaz o pravu korišćenja svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, ili dokaz o pravu svojine na objektu.
  • Dokaz plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i dokaz o uplati administrativne takse.

Prema novom Zakonu o legalizaciji, svi objekti koji su izgrađeni do dana njegovog stupanja na snagu (1. novembar 2013) mogu biti legalizovani. Zakon predviđa mogućnost plaćanja legalizacije na rate do 20 godina, a visinu naknade za bespravno izgrađene objekte utvrđuju lokalne samouprave.

“Ovo je poslednji voz da se kuće i druge nepokretnosti uvedu u legalne tokove. Ljudi koji žive van Srbije, trebalo bi ako imaju ovakve objekte, da u predviđenom roku podnesu zahteve opštini, ili da daju ovlašćenje da to neko uradi u njihovo ime” rekao je poslanik Nove Srbije Dejan Rajčić.

“Građevinska inspekcija će non-stop biti na terenu, republički inspektori će kontrolisati kolege na lokalu i neće više biti gledanja kroz prste” dodao je Dejan Ristić.

Svi moraju proći postupak legalizacije i više neće biti mogući grđevinski radovi bez dozvole i prateće dokumentacije.