Od dolaska -a u Srbiju znatno veća

“Noć između 9. i 10. aprila mogla bi ostati zapamćena kao jedna od najbitnijih, makar što se internet kupovine u Srbiji tiče” – predvideli su stručnjaci pre nekoliko meseci. I jeste tako! Od dolaska PayPal-a građani su počeli više da koriste internet kupovinu.

Kako Uprava carine kaže najviše se kupuje tehnička roba – mobilni telefoni, delovi i oprema za kompijutere, tableti, a posle toga garderoba i obuća. Uprava carine navodi da je procenat pošiljki iz inostranstva uvećan za gotovo 50 odsto od kada je u Srbiju došao PayPal.   Uprava carine ne može sa sigurnošću reći da su pošiljke plaćene putem PayPal-a, ali je činjenica da je broj pošiljki višestruko uvećan nego u istom periodu prošle godine. Isto tako i prema podacima Narodne banke internet kupovna je znatno veća. Samo u prvih nekoliko meseci građani su svakoga dana trošili oko 625.000 eura.

Vrednost pošiljke, u proseku ne prelazi 50 eura a najčešće su pošiljke iz Kine i SAD. Za carinske dažbine u ovoj godini portošeno je preko 15 miliona dinara, dok je prošle godine naplaćeno oko 9 miliona dinara – potvrđuju u Upravi carine. U periodu od aprila do juna ove godine u carinsku ispostavu u Beogradu stiglo je preko 18,500 pošiljki, a 2012. godine je bilo manje od 7,000. Mnogo više nego kada u Srbiji nije bilo PayPal-a. U Nišu, tokom proteklih šest meseci, ukupan broj pošiljaka poručenih preko interneta uz korišćenje PayPal-a bio je oko 5.000, ukupne vrednosti preko 20 miliona dinara. To znači da je prosečna vrednost pošiljke oko 30 evra. Uvećanje broja ovih pošiljaka u odnosu na isti period prethodne godine iznosi 60 odsto. A isti slučaj je i u Novom Sadu gde je ukupan broj pošiljaka poručenih preko interneta uz korišćenje PayPal-a bilo je preko 15.500, za koje su obračunate carinske dažbine u iznosu od skoro 10,5 miliona dinara. U istom periodu 2012. carinski troškovi iynosili su 3,5 miliona dinara.

Pošiljke do 50 evra se ne carine, ali se oporezuju. Stopa PDV-a je 20 odsto.