Ministar građevine Velimir Ilić najavio je da će u februaru početi rušenje nelegalnih objekata i da neće biti produženja roka za legalizaciju.

Ministar građevine Velimir Ilić nije zadovoljan odzivom građana za podnošenje zahteva za legalizaciju.

– Sa novim i ranije podnetim zahtevima, trenutno imamo oko 720.000 zahteva za legalizaciju. Očekujem da će ta brojka dostići 800.000.  – kaže Velimir Ilić.

S obzirom da u Srbiji ima dosta sela koja su potpuno napuštena i kuće nema ko da legalizuje, Ministar kaže da Opštine moraju napraviti popis svih objekata i tih napuštenih kuća, jer se mora da napravi jedinstven registar imovine u Srbiji. Za troškove pravljenja registra je dobio veliku donaciju oko 60 miliona evra.

Ne možemo u Evropsku uniju sa nelegalnim objektima, njihov zahtev je da sve mora da bude upisano u katastar – kaže Ministar.

Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju ističe 29, januara i Ministar još jednom apeluje na sve da iskoriste polednje dane da podnesu zahteve, jer svi koji uđu u proces legalizacije neće imati problem sa rušenjem njihovih objekata.