Novosađani počeli da plaćaju odžačarinu.

Novosadski “” počeo je sa naplatom usluge dimničarine po ceni od jednog dinara po kvadratnom metru poslovnog i stambenog prostora. Za sada je fakturisano ukupno 9,3 miliona dinara, što je, prema podacima JKP “Informatika”, i ukupna kvadratura svih stambenih i poslovnih prostora u gradu. U JKP “Stan tvrde i da je održavanje dimnjaka zakonska obaveza, i u velikom broju stambenih zgrada koje se greju na daljinski sistem grejanja postoje dimovodni i ventilacioni kanali koji nemarnošću ili neznanjem korisnika imaju potpuno drugačiju namenu, te se aspiratori priključuju na dimovodne kanale, a masnoća koja se sakuplja i taloži je opasna i zapaljiva. Novi namet je već izazvao revolt i neke političke partije su pokrenule peticiju za ukidanje odžačarine. Na sedam lokacija u gradu peticiju je za samo dva sata potpisalo blizu 1.000 Novosađana i time su jasno iskazali svoj stav o ovoj odluci vlasti. U “Stanu” kažu da će novac od naplate ove usluge biti upotrebljen isključivo za dimničarsku službu.  “Novosađani odžačarinu plaćaju od 1. oktobra od kada je i počelo sistemsko pružanje te usluge. Novac od naplate dimničarine biće iskorišćen isključivo za dimničarsku službu, nabavku i obnovu opreme” – kaže u JKP “Stan” .