Promene na novim računima za infostan

Od januarskog računa na uplatnicama za neće biti prikazana naknada za .

U skladu sa članom 89. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta plaća se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, sve dok se navedena naknada ne integriše u porez na imovinu najkasnije do 31. 12. 2013.

Na osnovu navedene odredbe Zakona, ulaskom u 2014. godinu nema osnova za utvrđivanje obaveze po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, te JKP “Infostan” više nije u obavezi da na svom računu iskazuje iznos ove naknade.

Druga izmena je da svi korisnici komunalnih usluga JKP Infostan” koji imaju više stanova na svoje ime i korisnici koji poseduju stanove i garaže biće poslato više računa u koverti. Ovaj sistem pakovanja računa uveden je zbog smanjenja troškova dostave, racionalizacije poslovanja, ali i jednostavnijeg načina dobijanja računa, koji omogućava da korisnik u isto vreme u jednoj koverti dobije račune za sve koje se vode na njega.

Svi korisnici koji žele da promene dostavnu adresu računa, kao i oni kojima ne odgovara ovakav način dostave, mogu da se obrate mejlom, dopisom, telefonom ili lično radnoj jedinici na teritoriji opštine prebivališta.

JKP Infostan” podseća da sve redovne platiše imaju pravo na popust.

Svi korisnici usluga JKP „Infostan” koji redovno izmiruju svoje obaveze imaju pravo na popust od 5% i on je unapred obračunat na uplatnicama.

Foto izvor: kurir-info.rs