– Dvije milijarde KM za naselje

Načelnik Općine Ilidža Senaid Memić kaze da je zadovoljan svojim mandatom, mnogi projekti iz oblasti privrede, infrastrukture, putnih komunikacija završeni su ili je u toku njihova realizacija.

Iako Općina Ilidža napreduje krupnim koracima i u obrazovanju, sportu,  ima i poteškoća.Na Ilidži je najviše započetih infrastrukturnih projekata među kojima su Hrasnička cesta, put pored Željeznice, vodovod i mnogi drugi. Problem su naravno sredstva koja se svake godine izdvajaju iz budzeta pa je Općina ograničena.

Memić je najavio i nekoliko novih projekata medju kojima je i Nova Ilidža – moderno naselje i najskuplje za koji je potrebno oko dvije milijarde KM.
“To će biti Nova Ilidža – moderno naselje za 40 hiljada stanovnika koje će se prostirati na desnoj obali rijeke Željeznice od termalne Rivijere do entitetske linije u Vojkovićima. Vrijednost projekta je dvije milijarde, a za ova ulaganja je zainteresirano više investitora. Samo zemljište će moći da se proda za 40 miliona KM i time će Općina Ilidža konačno moći otkupiti cijelu vodozaštitnu zonu, legalizovati bespravno izgrađene objekte na ovom području i konačno riješiti ove dugogodišnje probleme” – izjavio je Memić.
Već je urađen idejni projekt, a Općinsko vijeće je dalo saglasnost da se nastavi sa daljim aktivnostima. Investitorima će se ponuditi uređene parcele sa cjelokupnom infrastrukturom i potrebnim dozvolama.

Nova Ilidža – moderno naselje