zaključio da Hrvatska mora uvesti

MMF je bio u sedmodnevnoj posjeti Hrvatskoj i posle sastanaka sa ministrima došli su do zaključka da Hrvatska mora uvesti porez na nekretnine. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda provela je tjedan dana u Zagrebu, i susrela se sa ministrima i guvernerom. Sa akcentom na četiri glavna područja – gospodarska perspektiva, fiskalna politika, politika monetarnog i finansijskog sektora, doneli su preliminarni izvještaj. MMF predviđa pad hrvatskog BDP-a za oko 0,75 odsto, inflacija je ublažena ali nezaposlenost idalje visoka. Blagi oporavak će biti iduće godine ali postoji rizik zbog kašnjenja strukturnih reformi. Domaća potražnja oporavit će se kada se normalizira dug u privatnom sektoru.

MMF kaže da bi se stanje moglo stabilizirati mirovinskom reformom, racionalizovanjem sustava PDV-a i uvođenjem poreza na nekretnine. Reforme koje je uvela Vlada donele su napredak ali se moraju pojačati. Posebno je istaknut napredak u oblasti zapošljavanja, institut izvansudske nagodbe za nesloventne tvrtke, …

MMF je zaključio u izvještaju da se moraju preduzeti novi koraci ne bi li se ojačalo tržište rada.