IGIS sistem za obradu geodetskih podataka u funkciji

Republički u saradnji sa francuskim konzorcijumom “IGN Franse Enternacional” i “EADS Astrium” napravili su IGIS sistem za obradu geodetskih podataka.

Cilj projekta IGIS je uspostavljanje kapaciteta u Srbiji za obezbeđenje geoinformacija i visokotehnoloških komponenti radi unapređenja nacionalnih kapaciteta u primeni geodetskih podataka. Vrednost projekta je 16,2 mil EUR, od čega je 11,2 miliona odobreno na osnovu kreditnog sporazuma sa Francuskom.

Ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić naglasio je da će realizacija ovog projekta doprineti rešavanju pitanja katastra u Srbiji, što je od velikog značaja jer bez tog rešenog pitanja naša zemlja ne može krenuti ka Evropskoj uniji. Podatke sakupljene na ovaj način koristiće sve državne institucije, i ovaj projekat uticaće na brže i lakše izdavanje građevinskih dozvola, kao i za otvaranje Kancelarije za brze odgovore.

Isto tako projekat će imati višestruke efekte, odnosno doprineće modernizaciji same države i samim tim pomoći Srbiji u procesu pristupnih pregovora sa EU, s obzirom na to da je nova infrastruktura kompatibilna sa evropskim standardima.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Zoran Krejović rekao je da će Srbija imati višestruku korist od ovog projekta, što, između ostalog, podrazumeva i završavanje administrativnih poslova na jednom šalteru.