protiv regionalnih energetskih projekata i EU

World Wildlife Fund (WWF) – svjetska neovisna organizacija za zaštitu prirode izrazila je zabrinutost oko  popisa 35 prioritetnih energetskih projekata Energetske zajednice, regionalne organizacije za energetsku suradnju Jugoistočne Europe, usvojene prošlog četvrtka na sastanku u Beogradu.

Nevladine organizacije većinu odobrenih projekata smatraju ekološki i društveno štetnim, a riječ je o elektranama na ugljen i velikim hidroelektranama. Među najkontroverznijim projektima navode Hidroelektrane Dabar i Dubrovnik II (BiH i Hrvatska), Termoelektranu na lignit Kolubara B (Srbija), i sl. World Wildlife Fund  kaže kako će razvoj odabranih projekata Energetske zajednice biti prioritet tijekom idućih godina, a trebali bi ih financirati EBRD i EIB. Problematičnim smatra da su neki od projekata usmjereni isključivo na izvoz električne energije umjesto zadovoljavanja domaćih potreba.

“Duboko smo zabrinuti zbog nekoliko hidroenergetskih projekata u BiH i Hrvatskoj koji su dobili potporu Energetske zajednice i EU. Ti će projekti imati značajne okolišne i društvene utjecaje, stoga će WWF apelirati na nadležne domaće i europske institucije da ponovno pregledaju popis i eliminiraju projekte koji nisu u skladu s EU direktivama”, izjavio je Zoran Mateljak iz World Wildlife Fund-a.

“Povjerenik EU – Guenther Oettinger podržava projekte koji preusmjeravaju čistu energiju iz Balkana na EU tržišta, ostavljajući naše građane s posljedicama korištenja prljavog ugljena. Nadamo se da to nije početak nove energetske strategije EU, koja iskorištava lokalne resurse država kandidatkinja za ispunjavanje vlastitih ciljeva na području obnovljivih izvora energije” rekao je Garret Tankosić Kelly iz SEE Change Neta.