Vlada na tržište stavlja 21 vojnu nekretninu (zemljišta i zgrade)

Te su nekretnine već dugo, otkako ih je vojska otpisala, uglavnom “mrtvi kapital”.  Ukupna površina svih tih vojnih nekretnina je impozantnih 988.729 metara četvornih, a na svim terenima imovinsko-pravna situacija je čista – sva su u stopostotnom vlasništvu RH. Sada se traže  investitori u milijun vojnih kvadrata. Država će 21 vojnu nekretninu davati i u zakup s mogućnošću gradnje 99 godina ili ih darovati.

Najveća vojna nekretnina koje Vlada Republike Hrvatske planira “oživiti” nalazi se u Puli. To je kompleks “Valsaline” površine je veće od 10 tisuća kvadrata, a prema prostornom planu u zoni je namijenjenoj sportu i rekreaciji; unutar zone iste namjene i kompleks je “Promontore”, koji je površinom od 343 tisuće kvadrata najveći među 21 terenom, dok je treća pulska lokacija “For Kaštelir” predviđena za kulturne djelatnosti.

Bitno je da se neka zemljišta – poput zadarskog kompleksa “Ravnice” ili “Ražina” u Šibeniku – nalaze unutar građevinskog zemljišta, pa se u Vladi nadaju da će biti dosta zainteresiranih investitora.

Za tjedan dana Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavit će svim zainteresiranima za spomenute nekretnine da pošalju svoja pisma namjere. U DUUDI-ju su 21 vojnu nekretninu prepoznali kao velik potencijal za razvoj lokalne zajednice.

“Većina bivših vojnih nekretnina na vrlo je atraktivnim lokacijama i stoga vrlo povoljna za razvoj turizma, sportske i rekreacijske namjene, razne gospodarske projekte, kao i kulturne i obrazovne… Najčešći razlog što te nekretnine do sada nisu bile stavljene u funkciju neriješeni su imovinsko-pravni odnosi. Nadalje, država ima velike troškove zbog ove neaktivne imovine, a izgubljene koristi su neprocjenjive i konstantne. Stavljanjem u funkciju ovih nekretnina doprinosi se slici Hrvatske kao investicijske destinacije, pomaže se lokalnoj zajednici da riješi velik problem u vlastitom dvorištu, a omogućavaju se i nove prilike za zapošljavanje” rekao je Mladen Pejnović, čelnik DUUDI-ja.

Država će ovu 21 vojnu nekretninu i darovati (lokalnoj zajednici) te davati na korištenje, ali će omogućiti i pravo građenja na 99 godina – zemljište ostaje u vlasništvu RH, a investitor plaća zakup i ima pravo graditi na tom zemljištu.