Prodaja nekretnina u vlasništvu države bez javnog nadmetanja

će bez javnog nadmetanja prodavati svoje stanove i poslovne prostore građanima kojima ih je dala u najam ili zakup.

Uredbom o načinima raspolaganja nekretnina u vlasništvu države, regulisano je da država može bez javnog nadmetanja prodavati ili izdavati svoje nekretnine, tako da nijedna nekretnina ne bi smijela biti ispod tržišne cijene.

Kada se država odluči prodati nekretninu građanima kojima ju je dala u najam, uvjet je da za to imaju potpisane ugovore, koji su na snazi najmanje pet godina, da su uradno ispunjene sve uredbe ugovora i da se protiv njih ne vodi nikakav postupak. Podrazumeva se i da su ti građani uredno plaćali sve obaveze i režije vezane za tu nekretninu. Nije redak slučaj da je drzava dala u zakup poslovni prostor ali da godinama nije uspijevala da naplati zakup i za taj prostor nisu plaćani troškovi.

Prema nekim procjenama takve stanove bi moglo kupiti oko 1800 građana, poslovnih prostora oko 500.tržišnu cijenu, moguća je i kada se radi o nekretnini za realizaciju projekta koji je država proglasila strateškim, a koji je u skladu sa lokacijskom dozvolom ili planom uređenja. U tom slučaju zemljište ne smije biti veće od jedne petine planirane čestice. Država može prodati zemljište bez javnog nadmetanja građanima koji su na svom zemljištu izgradili kuću bez građevinske dozvole, ali su to učinili u skladu s detaljnim planom uređenja.