danas na Vladi predstavlja prijedlog da se ukine državni poticaj na

Ministar financija je pristao na kompromis jer u prijedlogu stoji da se poticaj na stambenu štednju ukida samo u 2014. godini. Naime, on je u poslednjih mesec dana tražio ukidanje poticanja na stambenu štednju tvrdeći da on nije nije potaknuo značajniju kreditnu aktivnost pri rješavanju stambenog pitanja građana.

Pošto se sa tom idejom nisu složili uglavno članovi HNS-a, on je pronašao kompromis pa će to ukidanje biti vremenski ograničeno. Linić će na današnjoj sjednici Vlade predložiti “privremeno ukidanje poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj za uplate stambene štednje nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.”

U obrazloženju prijedloga za ukidanjem poticaja na stambenu štednju navodi se da je kreditna aktivnost stambenih štedionica ostala na vrlo niskoj razini. iako je država dosada isplatila više od dvije milijarde poticaja. Takođe stoji da su klijenti štedionica, prema njihovim procjenama, čak 87 posto građani koji već posjeduju vlastitu nekretninu, a koja nije opterećena kreditom – “Štede za buduće generacije i za namjene različite od stambenog zbrinjavanja”.