Po osnovu izmene zakona o zaštiti životne sredine 2014. godine biće osnovan

Na javnoj raspravi u Privrednoj komori Srbije najavljeno je osnivanje Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine koji će da raspolaže sa oko 2.5 milijarde dinara. Prema najavama, taj fond biće privremeno rešenje i od 2015. bude formiran . Sredstva iz Fonda će se dodeljivati na javnim konkursima po programu finasiranja aktivnosti i mera zaštite i unapređenja životne sredine koji donosi Vlada Srbije. Takođe je predviđena mogućnost uvođenja subvencija za recikliranje.

Dejan Novaković – državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine rekao je da će taj fond omogućiti da se prepozna mesto gde se nalazi novac namenjen zaštiti životne sredine i da trošenje bude transparentno.  “Po Ministarstvu, Fond za zaštitu životne sredine je samo jedno od prelaznih rešenja i predložiće se da od 2015. godine bude formiran fond za zelenu ekonomiju” dodao je Novaković.

Privrednici su pozitivno ocenili formiranje Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, ali su istakli da bi trebalo da preraste u pravi fond koji bi mogao da odobrava i kreditne linije. Javna rasprava o izmenama Zakona o zaštiti životne sredine traje do 19. novembra.

Predstavnici Ministarstve energetike i zaštite životne sredine su najavili da će od 2015. godine početi primena EU direktive o finansijskim garancijama koje zagađivači treba da obezbede i izrazili spremnost da se u konsultacije za uređenje te oblasti uključe i banke i osiguravajuća društva.