iz katastra uskoro za jedan dan

U Republičkom geodetskom zavodu kažu da ako postoji kompletna dokumentacija, zahtevi upućeni prema katastru se rešavaju za jedan dan.

– Ljudi koji dolaze u da uzmu dokument koji im treba, treba da ga dobiju brzo i da ne čekaju dugo. To je u praksi, faktički, negde i ostvareno – kazao je Zoran Krejović direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Trenutno postoji puno i zaostalih zahteva prema katastru nepokretnosti i oni će u narednom periodu biti rešavani paralelno sa novim. A u roku od šest meseci bi trebalo da svi budu zavrženi.

– Kad to bude gotovo, katastar će biti dnevno ažuran – dodao je Krejović.

On je takođe naveo da će tridesetak zaposlenih rešavati u proseku 50 zahteva. Što znači nema više pauza za kafu na svakih 15 minuta.

Postoje neke greške koje su promakle preuzimanjem zemljišnih knjiga i one se sada ispravljaju, ali to je posao koji se obavlja sukcesivno. Odziv građana za upis u katastar nelegalnih objekata je loš, jer ljudi smatraju da nemaju veliku korist od toga. Svi koji imaju bilo kakav objekat na terenu moraju da budu u sistemu i da budu evidentireni, jer je to i uslov EU.

A za postupak upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti portebno je da prvo

  • Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis,
  • Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru,
  • Pripremite dokumentaciju,
  • Platite takse i naknade,
  • Sastavite zahtev za upis
  • Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Pa za sve te stavke opet postoje i drugi elementi o kojima se morate raspitati jer je drugačije ako ste pravno ili fizičko lice, ako…

A ako Vama zatreba neka informacija mi Vam dajemo link gde možete pogledati sve što Vam je potrebno da bi ste se upustili u ovu avanturu bez odlaska u Republički geodetski zavod – upis u katastar nepokretnosti.