Tender za koncesiju za vađenje nafte i gasa u crnogorskom podmorju otvoren do 28. februara 2014

Tender koji je Vlada Crne Gore raspisala 7. avgusta ove godine,  za koncesiju za vađenje nafte i gasa u crnogorskom podmorju izazvao je veliko interesovanje kompanija. S obzirom da je tender još uvek u toku, za sada se javilo 26 kompanija, taj broj nije konačan.

organizovala je svečanost u Budvi, koju je otvorio premijer Milo Đukanović. Premijer je saopštio da istraživanje nafte i gasa u Crnoj Gori i aktivnosti u okruženju ukazuju na veliku perspektivu ovog područja. “Energetska stabilnost danas, više nego ikada u istoriji, predstavlja ključni elemenat nacionalne i međunarodne bezbjednosti. Stepen u kojem su države u 21. vijeku zavisne od sopstvenih energetskih izvora ukazuje na njihovu ekonomsku snagu i ukupnu nezavisnost”, izjavio je premijer Crne Gore na skupu. “Pažljivo upravljanje resursima je ključno pitanje budućeg uspjeha ekonomije i održivog razvoja” dodao je premijer.

Vlada Crne Gore raspisala je ovaj tender 7. avgusta ove godine, a trajaće sve do 28. februara 2014.