11 stanova u stambenoj zgradi u zahvatu DUP-a “1. maj”

Direkcija za imovinu, u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Crne Gore i gradske Skupštine, pokrenula je postupak eksproprijacije 11 stanova u stambenoj zgradi u zahvatu DUP-a “1. maj”. Stambena zgrada je predviđena za uklanjanje zbog privođenja zemljišta utvrđenoj namjeni shodno važećem planskom dokumentu.

Kako navode iz Biroa za odnose sa javnošću Podgorice, nadležni organ – Crne Gore procijenila je sve stambene jedinice, čija je vrijednost utvrđena na iznose od 766 do 992 eura po kvadratu.

“S obzirom na to da je riječ o objektu starom više od 60 godina, jasno je da je procjena bila više nego povoljna za vlasnike stanova. Neki od njih, koji su ipak bili nezadovoljni procijenjenim iznosom naknade, žalili su se, ali je njihova žalba u propisanom postupku odbijena” navodi se u saopštenju.

Iz Biroa naglašavaju da je Podgorica u razgovoru sa većinom vlasnika spremna da im maksimalno izađe u susret u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji (član 46) “nudeći im i više od procijenjenog iznosa naknade uz finansijske i druge povoljnosti”, što će, kako se navodi, ponoviti i u daljem postupku pred nadležnim organom – Upravom za nekretnine Crne Gore.

“Međutim, za naknadno dograđene djelove objekata, za koje ne postoji dozvola i koji su, prema tome bespravni, nije moguće isplatiti naknadu. Naime, ne postoji zakonski osnov da se izvrši eksproprijacija takvih djelova objekata. Ukoliko bi prihvatio zahtjeve pojedinih vlasnika da im se isplati naknada za bespravno dograđene prostorije, glavni grad bi prekršio zakon i ušao u nelegalno trošenje novca građana kojim raspolaže, tako da je nerealno njihovo očekivanje da mogu zaustaviti zakonsku proceduru” rekli su u Birou za odnose sa javnošću glavnog grada.

Ukoliko se ne postigne sporazum o eksproprijaciji, Podgorica će u skladu sa zakonom, deponovati novčana sredstva u visini procijenjene vrijednosti nekretnina i zahtijevati administrativno izvršenje rješenja o eksproprijaciji.