” iz Šida u stečaju, najavio je javnim nadmetanjem.

Centropromet iz Šida je trgovinsko preduzeće osnovano 1959. godine, posle dugog niza godina uspešnog poslovanja danas je u stečaju.

Na javno nadmetanje će biti stavljena zgrada trgovine površine 103m2 u Ulici Miloša Obilića 45 u naselju Jamena kod Šida, a predmet prodaje je i pokretna imovina koja se nalazi u navedenom objektu. Početna cena ovog objekta je 986.734 dinara. Takođe je najavljena prodaja porodične stambene zgrade-površine 115 m2, pomoćna zgrada površine 83 m2 u Adaševcima. Predmet prodaje je i pokretna imovina koja se nalazi u navedenim objektima. Početna cena ovih objekata procenjena je na 1.087.852,50 dinara.

Javno nadmetanje održaće se 16. decembra 2013. godine u 11 časova u Agenciji za privatizaciju, Treazije br 23 u Beogradu. Registracija učesnika počinje u 9h i završava se u 10.50h u Agenciji za privatizaciju. Pravo ušešča imaju sva pravna i fizička lica, osim za drugi objekat (porodična stambena zgrada) gde učesnici moraju da ispunjavaju određene uslove.