Agencija za privatizaciju Sarajevo uputila je javni poziv za prodaju nekretnina u Hrvatskoj

Agencija za privatizaciju Sarajevo, obnovila je javni poziv za prodaju nekretnina sarajevskih kompanija Unioninvest i GP Put u Hrvatskoj.

Na prodaju, javnom licitacijom, stavljen je poslovni prostor Unioninvesta u Zagrebu, Knežija, Poljana Josipa Brunšmida 8, ukupne površine 142,8 kvadratnih metara
Počena cijena za prostor koji se prodaje u ime i za račun Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo je 280.000 KM.
Takođe prodaje se zemljište sa zgradom preduzeća GP Put u Dubrovniku, Gruž, ukupne površine 1.221,00 metara kvadratnih.Početna cijena je dva miliona KM.
Ponude u javnoj licitaciji vrednovat će se na osnovu visine ponuđene cijene, a o postignutoj cijeni saglasnost mora dati Vlada Kantona Sarajevo.
U oba slučaja, javna licitacija i pregovori s ponuđačima održat će se u prostorijama Kantonalne Sarajevo 14.11.2013. godine s početkom u 12:00 sati. Prvi javni poziv za prodaju oviih nekretnina objavjen je početkom oktobra.