Da li će novi nepokretnosti uneti više reda na tržištu nekretnina? Ovo pitanje je postavljeno mnogo puta od kada je zakon zvanično donet. Sve veći broj oglasa u kojima se nude nekretnine na prodaju – da li je to realna slika našeg tržista nekretnina? Stanovi koji se izdaju ili prodaju i po nekoliko puta – meni je teško da to shvatim, iako imam nekoliko prijatelja koji su u prevareni na taj način. Novi Zakon o posredovanju i zakupu nekretnina trebalo bi da donese i više sigurnosti i manje stresa. Ali dok se Agencije usklade sa novim pravilima moraćemo da budemo strpljivi, bar još 18 meseci, koliko je dat rok da zakon počne da se primenjuje u potpunosti. U poslednjoj deceniji je oko 10.000 prevarenih građana, koji ne samo što su ostajali bez nekretnina već je povraćaj uloženog novca mogu da očekuju verovatno – nikad. Novim zakonom o prometu nekretnina je jasno određeno ko može da trguje nekretninama a klijentima omogućeno da u slučaju prevare od agencija za nekretnine naplate štetu. Agencija za nekretnine ubuduće će imati obavezu da na godišnjem nivou plaćaju osiguranje u iznosu od 15.000 do 45.000 evra. Agencije su te koje treba da provere svu papirologiju, da utvrde na koga se recimo stan vodi, da li postoji neko kreditno opterećenje, da li je predmet sudskog spora…  “Sve to jeste njihova obaveza, ali i oni mogu biti žrtve kriminalnih radnji, falsifikovanih dokumenata i slično. Zato treba napomenuti da čak i sa novim pravilima i obavezama apsolutna sigurnost ne postoji. U zavisnosti od vrste štete, osiguravajuća kuća može da odbije da pokrije gubitak i u tom slučaju se problem rešava na sudu” objašnjava Željko Stojanović iz Ministarstva trgovine.  Ubuduće, prometom nekretnina moći će da se bave samo registrovane agencije u Ministarstvu trgovine i agenti sa licencom, odnosno položenim stručnim ispitom. Agencija za nekretnine mora da ima ugovor sa vlasnikom nekretnine o zakupu ili prodaji i može da zahteva ekskluzivna prava. Sto znaći da samo jedna agencija može da posreduje oko jedne nekretnine. Agencija za nekretnine je dužna da vodi evidenciju o posredovanju, što podrazumeva podatke o ugovorima o posredovanju i ugovorima o potposredovanju, podatke o nalogodavcu, nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja, ishodu posredovanja i posredničkoj naknadi. Osim toga, obaveza posrednika je da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti. Novi zakon o posredovanju u prometnu nepokretnisti donosi i mnogo veće obaveze i odgovornosti za agencije za nekretnine.