nisu agenti za nekretnine i ne mogu baviti poslovima posredovanja u prometu roba i usluga

Da podsetimo na inicijativu Grupacije posrednika u prometu donet je zakon koji reguliše oblast poslovanja u nekretninama i pokrenute su aktivnost za uređenje ove oblasti.

21.01.2014. održana je sednica Grupacije posrednika u prometu nepokretnost usvojen je plan rada za 2014, primljeni su novi članovi i izabrane radne grupe za odnose sa institucijama i pravna pitanja, za odnose sa medijima, za organizaciju seminara i edukaciju, kao i radna grupa za pripremu i organizaciju nastupa na sajmovima.

Između ostalog odlučeno je da moraju odmah da prestanu sa oglašavanjem nekretnina za koje nemaju potpisane ugovore, advokati ne mogu da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti.

Potpredsednik PKS Zdravko Jelušić na sedmoj sednici Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti rekao je “Prema podacima APR-a, u Srbiji se oko 300 privrednih društava i 800 fizičkih lica – preduzetnika, bavi posredovanjem u prometu nepokretnosti” i dodao da je posledica nesređenog poslovanja nekretninama dovelo do velikog broja prevarenih ljudi. “Procenjuje se da je približno 25 000 prevarenih za nekretnine vredne oko 750 miliona evra” i da se nada da će novim zakonom taj broj biti znatno manji.

Članovi Grupacije razgovarali su o nekim nejasnoćama u vezi sa primenom Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i razrešili nedoumicu o advokatskim kancelarijama u poslovanju nekrentina.

Zakon o advokaturi zabranjuje advokatima bavljenje privrednim delatnostima. Po tom zakonu, advokati se ne mogu baviti poslovima posredovanja u prometu roba i usluga, a ako se upiše u registar preduzetnika, prestaje mu članstvo u advokatskoj komori, objasnila je Aleksandra Kona.

Na sednici su takođe podsetili da sldeće godine počinje implementacija direktive EU o uslugama, koja podrazumeva otvorenost tržišta i mogućnost da nekretnine u Srbiji prodaju agencije iz evropskih zemalja, Agencije članice Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti sugerišu domaćim agencijama da se udružuju u klastere ili neke druge oblike saradnje i ukrupnjavanja, kako bi mogle da se suoče sa konkurencijom.